2010. május 26.

Vasfüggöny Út - a fejlesztés és a fenntartás dilemmái


A Vasfüggöny Út elnevezés ma Magyarországon az alábbi turisztikai kezdeményezéseket jelenti:

- Gyalogos túraút az országhatár mentén

- Kerékpáros útvonal a határövezetben

- Az egykori határövezet emlékhelyeit és látnivalóit bemutató tematikus útvonal

- A határövezet viszonylagos érintetlenségére épülő ökoturisztikai útvonal

Mindegyik elképzelés a Michael Cramer által kezdeményezett „Iron Curtain Trail”-hez kötődőnek tekinti magát. A négy irányultságnak jelenleg nincs kapcsolata egymással, pedig az útvonal fejlesztése, fenntartása és működtetése érdekében szükséges lenne a párbeszéd.

A gyalogos útvonal első szakasza 2006-ban, a második 2009-2010-ben került kijelölésre. Az eredeti elképzelés szerint a kijelölt út, ahol a körülmények engedik, a határnyiladékban, a határkövek mentén vezet. Az út hosszú szakaszai ennek megfelelően lettek felfestve. A munkák elvégzésével az ICSSZEM (később az SZMM) a szombathelyi Megyei Művelődési és Ifjúsági Központot bízta meg. (A gyalogos útvonal ügyét a Szociális és Munkaügyi Minisztérium vállalta fel!)

A kerékpáros útvonalra vonatkozóan – úgy tudom – az Önkormányzati Minisztériumnak és a Magyar Turizmus Zrt-nek vannak elképzelései, tervei.

A tematikus útvonal elképzelés egyelőre nem köthető kormányzati szervezetekhez. Inkább önkormányzatok, civil szervezetek és magánszemélyek terveiben jelenik meg. A cél: megmutatni a határövezet korábban alig ismert, elzárt, nehezen megközelíthető értékeit, bemutatni a vasfüggönyhöz kapcsolódó emlékhelyeket.

Az ökoturisztikai útvonal elképzelés inkább természetvédelmi irányultságú civil szervezetekhez kapcsolódik. A hangsúly ebben az esetben a természeti értékek bemutatásán van.

Az elmúlt években a magyar – osztrák és a magyar – szlovén határövezetben jelentős változások mentek végbe. E két határ teljes egészében átjárhatóvá vált. Már nem izgalmas dolog minél közelebb menni a határhoz. A határnyiladék rendszeres tisztítása sok helyen elmarad, a természet rendjének megfelelően a nyiladékban felnő a csalán, majd a tüskés bozót. A kijelölt gyalogos útvonalnak vannak olyan szakaszai, amelyek ma már nagyon nehezen járhatóak.

Ennek ellenére az útvonalnak számos látványos és szép szakasza van. Az útvonal kijelölése által vált felkereshetővé, elérhetővé több látnivaló.

A gyalogos út fenntartása fontos dolog, de az útnak jelenleg nincs állandó gazdája. Több helyen új nyomvonalat kellene kijelölni. Több fontos kérdés is eldöntésre vár: pl. az, hogy ragaszkodunk-e ahhoz, hogy az út csak magyar területen vezethet. Az én véleményem: szép, jól használható és érdekes útvonalat, akkor lehet kialakítani, ha az rövidebb szakaszokon osztrák és szlovén területeket is érint. Természetesen ehhez meg kell szerezni az illetékes osztrák és szlovén szervezetek hozzájárulását is. A gyakorlatban ma is vannak olyan helyek, ahol a jelzések magyar területen lévő fákon vannak elhelyezve, de az út szlovén területen vezet.

Magyarországon kerékpáros Vasfüggöny Út még nem került kijelölésre. (A gyalogos útvonal egyes mosoni szakaszai terepkerékpárral is járhatóak.) A kerékpáros útvonal „híveit” segíti, hogy a kezdeményező Michael Cramer is a kerékpáros turizmus híve. Németországban csak kerékpáros útvonalat jelöltek ki. A Jeges-tengertől a Fekete-tengerig vezető Vasfüggöny Kerékpárút hivatalosan is az európai kerékpáros főútvonalak egyike lett (EuroVelo 13 néven), noha eddig csak néhány szakaszát táblázták ki.

A Vasfüggöny Út, mint tematikus útvonal egyaránt kapcsolódhat a gyalogos és a kerékpáros útvonalhoz. Az "út" ebben az esetben a helyszínek láncolatát jelenti. A hangsúly a látnivalókon van. A települések, térségi civil szervezetek, turisztikában érdekelt vállalkozások számára a megmutatható látnivalók által válik konkréttá és értelmezhetővé az útvonal. „Mi az amit, mi meg tudunk mutatni az útvonalon? Milyen szolgáltatás az, amit mi nyújtani tudunk az utat járóknak? Az útvonal fenntartásában fontos szerep kellene, hogy jusson a helyi feladatvállalásnak. A Vasfüggöny Út tematikus útként csatlakozhat az európai kulturális útvonalak hálózatához is.

Az útvonal fejlesztésében fontos szerepe lehet az ökoturisztikai irányultságú megközelítésnek. Mik azok a természeti értékek, amit meg tudunk mutatni az útvonal mentén?

A cél: utvonalat kialakítani egy olyan sávban, amelynek természeti értékeit is meg akarjuk őrizni. Hogy egyeztethető össze a kettő? Mik az ésszerű kompromisszumok?

Jó lenne, ha a magyarországi Vasfüggöny Útnak lenne gazdája. Vannak kis feladatok, mint például alkalmanként egy – egy hiányzó turistajelzés pótlása és vannak kicsit nagyobb feladatok, mint például annak eldöntése, hogyan csatlakozik a magyarországi út egy nagy európai projekthez.

Orbán Róbert

E -mail: orban.robert@viasanctimartini.eu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése